ŽIVLJENJSKA KOZMIČNA ENERGIJA, KI, ČI, PRANA

Življenska kozmična energija je v Indiji poznana kot “prana”, na Kitajskem “či” in na Japonskem “ki”.

Življenjsko kozmično energijo sprejemamo preko čaker. Že na prvi stopnji reikija se zavedamo pomena odprtosti pretoka le teh. S prvo reiki stopnjo si zmorete uravnavati odprtosti čaker (sebi in drugim). Ne pozabite na rastline in živali.

Več o tečaju začetne stopnje reiki.

Naše fizično telo sestavljajo nevidna energetska telesa, ki niso odvisna od fizičnega telesa, vendar je fizično telo odvisno od njih.

Na začetni reiki stopnji reikija se posvečamo izključno fizičnemu telesu in ga imenujemo tudi fizični reiki. Fizičnemu telesu sledi zaščitno eterično telo, nad eteričnim telesom pa astralno telo – telo emocij, mentalno telo – telo naših misli.

Nadaljevalna reiki stopnja je posvečena mentalnemu reikiju. Telesa nad fizičnim so poimenovana kot duhovna ali energetska telesa.

Mojstrska reiki stopnja se posveča duhovnemu telesu.

 

Povzeto po: Življenjsko-kozmična energija, Božidar Djurica